Hasami ware โถโดมฝาปิด ใบใหญ่

1,100 ฿

Hasami ware โถโดมฝาปิด ใบใหญ่ double wall ชั้นในผิวเรียบ ชั้นนอกเป็นงานสานเนื้อพอสเลน งานสานละเอียด

condition : NEW

price : 1,100.-

size : กว้าง 5.5″ สูงรวม 6″

add LINE

1 in stock